Home | Tags | Nikki Minaj

Nikki Minaj

In the studio with Nikki Minaj (5/3/10)

Behind the scenes with Nikki Minaj at Grammy House.

Producer: 
Bangladesh